Diensten

Zodra het definitieve concept bekend is, is het onze uitdaging om dit concept om te zetten naar een technische uitwerking. We werken vanuit technische tekeningen, zodat er direct een beeld kan worden gevormd bij het eindresultaat en waar nodig gestuurd kan worden. Met het ontwerpen van de technische tekeningen wordt rekening gehouden met alle geldende eisen op het gebied van veiligheid en zichtlijnen.

Binnen de productie wordt het budget nauwlettend in de gaten gehouden, zodat op een efficiënte manier met het budget wordt omgegaan.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

In de beginfase wordt gestart met een creatief idee. In deze fase denken we mee over het concept en de invulling van het evenement en houden rekening met de haalbaarheid. Al deze informatie wordt vertaald naar een productieplan. Met het opstellen van dit productieplan houden we rekening met de beperkingen van de locatie, de begroting en de veiligheid.
Tijdens de vergunningsprocedure wordt er een officiële aanvraag geschreven aan de gemeente om een vergunning te verlenen voor het evenement.  In deze vergunningsaanvraag wordt aandacht besteed aan het programma, situatietekeningen, risico analyse, veiligheidsplan, verkeersplan en certificaten van gehuurde faciliteiten.
Onder site productie valt de productie die plaatst vindt op het festivalterrein. Hier valt onder de inrichting van het terrein met de publieksvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld stroom, water, toiletten, tenten, hekken en rijplaten. On-site gebruiken we onze technische tekeningen als leidraad voor de productie.

Marijn Producties voert een strak portofoonbeleid, waardoor te allen tijden heldere communicatie mogelijk is.

Het definitieve concept wordt vertaald naar technische tekeningen. Op deze technische tekeningen laten we zien waar alle verschillende faciliteiten op het terrein komen te staan.
Om een veilig evenement te kunnen waarborgen, is er veelvuldig contact met de gemeente en hulpdiensten. Zowel voor als tijdens het evenement coördineert Marijn Producties het contact met de hulpdiensten.
Voor, tijdens en na evenementen zijn er veel mensen onderweg. Vaak hebben ze ook allemaal dezelfde bestemming. Vooraf worden de verkeerskundige processen onderzocht en deze informatie wordt opgenomen in een mobiliteitsplan. In dit mobiliteitsplan worden vier thema’s besproken; verkeer, parkeren, bewegwijzering en (openbaar) vervoer. Het mobiliteitsplan wordt ook afgestemd met de overheid, politie, hulpdiensten en vervoersmaatschappijen.